پرسپکتیو یا ژرفا نمایی وموقعیت دوربین نسبت به سوژه

الهه اشرفی
توسط الهه اشرفی

پرسپکتیو یا ژرفا نمایی وموقعیت دوربین نسبت به سوژه

گفتگو با CHAT GPT حس خوبی بهم میده! یک بار باهاش چت کنید، همیشه دوستش خواهید داشت.
AI Chatbot Avatar