آموزش مبانی عکاسی

آموزش مبانی عکاسی یکی از قسمت های مهم برای شروع عکاسی برای هر فردی است پس اگر به دنبال عکاسی هستید باید مبانی عکاسی را به خوبی فرا گیرید.

آخرین نوشته های آموزش مبانی عکاسی

نکات کلیدی در مورد عمق میدان یا DOF

نکات کلیدی در مورد عمق میدان یا DOF عمق میدان یا DOF

سمیه عبدی سمیه عبدی 64 بار دیده شده

ادیت عکس های سیاه سفید – post processing

ادیت عکس های سیاه سفید - post processing عکاسی و عکس شاید انتقال

بردیا قبادی بیستونی بردیا قبادی بیستونی 122 بار دیده شده

پرسپکتیو یا ژرفا نمایی وموقعیت دوربین نسبت به سوژه

پرسپکتیو یا ژرفا نمایی وموقعیت دوربین نسبت به سوژه پرسپکتیو یا ژرفا

احمد دُرفشانی احمد دُرفشانی 57 بار دیده شده

فوکوس اتوماتیک-Autofocus

فوکوس اتوماتیک عمومی سیستم های خودکار فوکوس به یک یا چند سنسور

میلاد افشاری میلاد افشاری 71 بار دیده شده

بررسی کادر مربع و انواع کادر مستطیل

بررسی کادر مربع و انواع کادر مستطیل  کادر مربع: نگاهی به ساختار

احمد دُرفشانی احمد دُرفشانی 128 بار دیده شده

عکاسی سینمایی

عکاسی سینمایی تصمیم دارم در کنار هم مواردی که برای عکاسی در

محمدسام موقر محمدسام موقر 83 بار دیده شده