فتوبست چیه؟

فتوبست در واقع یک شبکه اجتماعی یا

بزارید راحت تر بگم یه خانواده است برای عکاس ها.

ما اینجا خانواده ای هستیم که برای رشد عکاسی قرار هست هرچی بلدیم و به هم یاد بدیم و یاد بگیریم. اگه تو هم دوست داری وارد خانواده ما بشی پس….

فتوبست
معرفی نویسندگان

فعال ترین نویسنده فتوبست

خانم الهه اشرفی یکی از اولین اعضای فتوبست می باشد که در ژانر سورئال و مفهومی فعالیت می کند. آیدی اینستاگرام فعلی ایشون ele_elahe@ می باشد.مقالات الهه اشرفی
become an author image