سورئالیسم

سورئالیسم یا فراواقع گرایانه معمولا به سبکی از عکاسی می گویند که حالات عکاس به شکلی غیرواقع گرایانه در عکس قرار میگیرد.

جدید ترین مقالات سورئالیسم

سوررئال یا سوررئالیسم را بهتر بشناسیم

سوررئال یا سوررئالیسم را بهتر بشناسیم واقع‌گرايي يا سوررئاليسم (به انگليسي: Surrealism) يکي از جنبش‌هاي هنري قرن بيستم است. سوررئاليسم

الهه اشرفی الهه اشرفی 1.4k بار دیده شده 14 دقیقه زمان مطالعه
- جایگاه تبلیغاتی -
Ad image
آخرین نوشته های سورئالیسم

فتومونتاژ در عکاسی

فتومونتاژ در عکاسی فتومونتاژ یک نوع هنر کلاژ است. این  هنر عمدتا

الهه اشرفی الهه اشرفی 1k بار دیده شده

تاثیر سوررئالیسم بر زیبا شناسی

تاثیر سوررئالیسم بر زیبا شناسی و پیدایش آثارهنری وعکاسی دیجیتال در میان

الهه اشرفی الهه اشرفی 662 بار دیده شده

سوررئال یا سوررئالیسم را بهتر بشناسیم

سوررئال یا سوررئالیسم را بهتر بشناسیم واقع‌گرايي يا سوررئاليسم (به انگليسي: Surrealism)

الهه اشرفی الهه اشرفی 1.4k بار دیده شده