سورئالیسم

سورئالیسم یا فراواقع گرایانه معمولا به سبکی از عکاسی می گویند که حالات عکاس به شکلی غیرواقع گرایانه در عکس قرار میگیرد.

جدید ترین مقالات سورئالیسم

فتومونتاژ در عکاسی

فتومونتاژ در عکاسی فتومونتاژ یک نوع هنر کلاژ است. این  هنر عمدتا از عکس ها یا قطعات عکس ها تشکیل…

الهه اشرفی الهه اشرفی 1.8k بار دیده شده 3 دقیقه زمان مطالعه
- جایگاه تبلیغاتی -
Ad image
آخرین نوشته های سورئالیسم

تاثیر سوررئالیسم بر زیبا شناسی

تاثیر سوررئالیسم بر زیبا شناسی و پیدایش آثارهنری وعکاسی دیجیتال در میان…

الهه اشرفی الهه اشرفی 1.1k بار دیده شده