مینیمال

مینیمال ژانری است که نه فقط در عکاسی در هنر به کار می رود و به ژانری می گویند که هدف آن ساده نمایی در عین حال زیباگرایی همراه خود دارد.

جدید ترین مقالات مینیمال

- جایگاه تبلیغاتی -
Ad image
آخرین نوشته های مینیمال

عکاسی ذن یا عکاسی با ذهن

عکاسی با ذهن - کلمه ذن از تفسیر ژاپنی کلمه چان است

الهه اشرفی الهه اشرفی 56 بار دیده شده

عکاسی ساده‌گرایی یا مینیمالیسم

عکاسی ساده‌گرایی یا مینیمالیسم ساده گرایی، ساده‌پسندی یا مینیمالیسم (به انگلیسی: Minimalism)‏

الهه اشرفی الهه اشرفی 72 بار دیده شده