مینیمال

مینیمال ژانری است که نه فقط در عکاسی در هنر به کار می رود و به ژانری می گویند که هدف آن ساده نمایی در عین حال زیباگرایی همراه خود دارد.

جدید ترین مقالات مینیمال

- جایگاه تبلیغاتی -
Ad image
آخرین نوشته های مینیمال