نقد عکاسی با محمد دادستان

آخرین نوشته های نقد عکاسی با محمد دادستان

عصر دیجیتال؛ پارک ممنوع، شوت آزاد!

عصر دیجیتال؛ پارک ممنوع، شوت آزاد! مجموعه عکس 📷: رضا زنگنه   🌎:

محمد دادستان محمد دادستان 882 بار دیده شده

عکس خیابانی – چه می‌شود که متعالی می‌شود؟!

عکس خیابانی - چه می‌شود که متعالی می‌شود؟! خوانشِ یک راه فاصله‌

محمد دادستان محمد دادستان 6.7k بار دیده شده