• سابقه کاربر

  سابقه کاربر

  Users with badge: 0

  یکی از جوایز برای افراد فعال
 • مدیر انجمن

  مدیر انجمن

  Users with badge: 0

  مدیر انجمن نقشی مهم در تایید یا رد مقالات و محتواهایی دارد که ارسال می شود
 • کاربر تایید شده

  کاربر تایید شده

  Users with badge: 0

  کاربری که توسط مدیران تایید شده است
 • رای دهنده فعال به مقالات

  رای دهنده فعال به مقالات

  Users with badge: 0

  شخصی که مقالات را به درستی می خواند و رای خود را وارد می کند
 • تولید محتوا کننده

  تولید محتوا کننده

  Users with badge: 0

  کاربر پس از ارسال مقالات و تولید محتواهای موفق, می توانید این رنک را کسب کند! رنک ها به این صورت است : 50 100 200 500 1000
 • ارسال کننده مقالات

  ارسال کننده مقالات

  Users with badge: 1

  ارسال مقالات